Loodusturism


Loodusturism (nature tourism) on turismi vorm ja osa maaturismist, mis keskendub looduselamuste pakkumisele ja kasutab selleks looduskeskkonda ärilistel eesmärkidel.

Loodusturism on kasvav nišiturg ettevõtetele, mis pakuvad teenuseid linnu- ja loodusvaatlejatele, ratturitele, mägiratturitele, erinevatele matkajatele, süstadega liikujatele ning loodusfotograafidele.

Loodusturism, kui looduskeskkonda kasutav ettevõtlusvorm, peab edukaks toimimiseks tagama loodusväärtuste säilimise. Nõnda on loodusturismi käsitletud kui loodushoidlikku turismi, kuid maailmas on palju näiteid, kus loodusturism on kasvanud massiturismiks ning pole eriti loodushoidlik. Näiteks on turistide hordid Yosemite ja Suure kanjoni rahvusparkides hakanud loodusele juba väga suurt mõju avaldama. Ka Eesti kaitsealadel võib kohati täheldada turismist tingitud erosiooni ja muid keskkonnamõjusid, nagu Taevaskoja paljandisse kraabitud nimed või mudale tallatud laukaservad. Seetõttu defineeritakse loodusturismi maailmas eelkõige kui turismi, mis kasutab looduskeskkonda turismiatraktsioonina[1][2][3][4][5] ja harvem toimimisviisist lähtudes.

Seda osa loodusturismist, mis on loodushoidlik, nimetatakse ka säästvaks turismiks või ökoturismiks. Üheks võimaluseks eristada loodushoidlik loodusturism ülejäänud loodusturismist on ökomärgistus.

Allikas: wikipeedia