Loodusturism

Loodusturism (nature tourism) on turismi vorm ja osa maaturismist, mis keskendub looduselamuste pakkumisele ja kasutab selleks looduskeskkonda ärilistel eesmärkidel. Loodusturism on kasvav nišiturg ettevõtetele, mis pakuvad teenuseid linnu- ja loodusvaatlejatele, ratturitele, mägiratturitele, erinevatele matkajatele, süstadega liikujatele ning loodusfotograafidele. Loodusturism, kui looduskeskkonda kasutav ettevõtlusvorm, peab edukaks toimimiseks tagama loodusväärtuste säilimise. Nõnda on loodusturismi käsitletud kui loodushoidlikku […]